Xe du lịch 45 chỗ

Hyundai Hi-Class

 • Hãng: Hyundai
 • Số chỗ: 45
 • Đời xe: 2008-2012
 • Giá thuê: (liên hệ)

Hyundai Aero Space

 • Hãng: Hyundai
 • Số chỗ: 45
 • Đời xe: 2008-2012
 • Giá thuê: (liên hệ)

Hyundai Universe

 • Hãng: Hyundai
 • Số chỗ: 45
 • Đời xe: 2010-2017
 • Giá thuê: (liên hệ)

Deawoo FX120

 • Hãng: Deawoo
 • Số chỗ: 45
 • Đời xe: 2011-2013
 • Giá thuê: (liên hệ)

Xe du lịch 29-35 chỗ

Hyundai County

 • Hãng: Hyundai
 • Số chỗ: 29
 • Đời xe: 2010-2017
 • Giá thuê: (liên hệ)

Hyundai County

 • Hãng: Hyundai đỏ
 • Số chỗ: 29
 • Đời xe: 2009-2015
 • Giá thuê: (liên hệ)

Hyundai Aero Town

 • Hãng: Hyundai
 • Số chỗ: 35
 • Đời xe: 2008-2012
 • Giá thuê: (liên hệ)

Isuzu Samco

 • Hãng: Isuzu
 • Số chỗ: 35
 • Đời xe: 2011-2013
 • Giá thuê: (liên hệ)

Xe du lịch 16 chỗ

Mercedes Sprinter

 • Hãng: Mercedes
 • Số chỗ: 16
 • Đời xe: từ 2010
 • Giá thuê: (liên hệ)

Ford Transit

 • Hãng: Ford
 • Số chỗ: 16
 • Đời xe: từ 2010
 • Giá thuê: (liên hệ)

Toyota Hiace

 • Hãng: Toyota
 • Số chỗ: 16
 • Đời xe: từ 2008
 • Giá thuê: (liên hệ)

Mercedes Benz

 • Hãng: Mercedes
 • Số chỗ: 16
 • Đời xe: từ 2009
 • Giá thuê: (liên hệ)

Xe du lịch 7 chỗ

Ford Everest

 • Hãng: Toyota
 • Số chỗ: 7
 • Đời xe: từ 2010
 • Giá thuê: (liên hệ)

Toyota Fortuner

 • Hãng: Fortuner
 • Số chỗ: 7
 • Đời xe: từ 2011
 • Giá thuê: (liên hệ)

Toyota Innova

 • Hãng: Toyota
 • Số chỗ: 7
 • Đời xe: từ 2010
 • Giá thuê: (liên hệ)

Kia Carens

 • Hãng: Kia
 • Số chỗ: 7
 • Đời xe: từ 2010
 • Giá thuê: (liên hệ)